Wij werken enkel op afspraak

Oogheelkunde

oogheelkunde

Op onze praktijk zijn we vaak bezig met oogproblemen.  Daarvoor werken we in een lokaal dat gemakkelijk verduisterd kan worden, en beschikken we over zeer specifieke apparatuur (oftalmoscoop, loupe bril, spleetlamp en drukmeter).  Problemen kunnen zich situeren op verschillende niveaus van een oog: oogleden, hoornvlies, derde ooglid, oogkamer vocht of iris problemen tot alle ‘dieper’ gelegen structuren in de ogen.  We kunnen ook wonden op het oog detecteren (ulcus), de oogdruk meten, droge ogen checken, netvliesloslatingen, traankanelen doorspoelen, afwijkende stand ooglid haren, cataract inschatten,….  Er zijn bovendien veel oogmedicaties standaard beschikbaar op de praktijk. Operaties variëren van ooglidoperaties, kraakbeen eversies in derde ooglid, cherry eye, wond behandelingen op het oog (ulcus), tumorverwijderingen aan oogleden, ooglidcorrecties,…

Alle diensten