Wij werken enkel op afspraak

Gedrag

gedrag

Ideaal, worden gedragsproblemen zo vroeg mogelijk aangepakt, zowel bij hond als kat.  Het is zinvol om reeds vroeg advies in te winnen bij pups en kittens, als u met vragen zit.  Jong geleerd is oud gedaan!  

Ongewenst gedrag zoals bijten, onzindelijkheid, krabben, opspringen, vernielen van voorwerpen, angst voor voorwerpen, angst op de praktijk, verlatingsangst,…. komen vaak voor en er zijn vaak tips en zelfs medicaties om dit aan te pakken.  Dat vergt uiteraard ook goede communicatie en overleg met alle personen bij wie het dier (in het gezin) samen leeft.  

Gedragsproblemen vergen een specifieke aanpak, waarbij bespreking van het probleem en het stellen van een diagnose van het gedragsprobleem centraal staat.  Daarna worden tips, soms aanpassingen voor de omgeving, plan van aanpak, inzichten en soms verdere begeleiding met specifieke trainers besproken. Soms worden er ook medicaties voorzien.

Een eerste consultatie neemt daarom al gauw een uur in beslag. Vooraf vragen we om uitgebreid het probleem reeds op mail te versturen naar info@animoretus.be met de vermelding van uw telefoonnummer.

Alle diensten